Autoimmune pancreatitis complicated with inflammatory bowel disease and comparative study of type 1 and type 2 autoimmune pancreatitis

Shigeyuki Kawa, Kazuichi Okazaki, Kenji Notohara, Mamoru Watanabe, Tooru Shimosegawa, Toshiharu Ueki, Toshiyuki Matsui, Atsushi Kanno, Takayuki Watanabe, Kazushige Uchida, Masashi Taguchi, Hisato Igarashi, Tetsuhide Ito, Hiroaki Igarashi, Takeshi Kawanobe, Hideki Iijima, Yutaka Kohgo, Takahiro Ito, Reiko Kunisaki, Masakazu NagahoriTakao Itoi, Mitsuyoshi Honjo, Junichi Sakagami, Hiroaki Yasuda, Katsuyoshi Hatakeyama, Tsuneo Iiai, Yoshiki Hirooka, Hajime Sumi, Kenji Watanabe, Makoto Sasaki, Akira Ando, Osamu Inatomi, Fukunori Kinjo, Atsushi Iraha, Naotaka Fujita, Kaori Mas, Takashi Kagaya, Hiroyuki Miyakawa, Keiya Okamura, Toshifumi Hibi, Yuji Nakamura, Katsuyuki Fukuda, Tsukasa Ikeura, Takuya Ishikawa, Fumiaki Ueno, Akihiko Satoh, Masato Uemura, Hirohito Tsubouchi, Keita Funakawa, Masahiro Iizuka, Atsushi Yoden, Kensuke Kubota, Yuji Funayama, Takaaki Eguchi, Yoh Ishiguro, Natsumi Uehara, Norikazu Arakura, Terumi Kamisawa, Isao Nishimori, Hirotaka Ohara, Nobumasa Mizuno, Kenji Hirano, Atsushi Masamune, Kazuhiro Kikuta, Group for Pancreatitis Complicated with Inflammatory Bowel Disease organized by The Research Study Group for Pancreatitis Complicated with Inflammatory Bowel Disease organized by The Research

研究成果: Article査読

21 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント

「Autoimmune pancreatitis complicated with inflammatory bowel disease and comparative study of type 1 and type 2 autoimmune pancreatitis」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences