CD147/Basigin Deficiency Prevents the Development of Podocyte Injury through FAK Signaling

Tomoki Yoshioka, Tomoki Kosugi, Tomohiro Masuda, Tomoharu Watanabe, Akihiro Ryuge, Hiroshi Nagaya, Kayaho Maeda, Yuka Sato, Takayuki Katsuno, Noritoshi Kato, Takuji Ishimoto, Yukio Yuzawa, Shoichi Maruyama, Kenji Kadomatsu

研究成果: Article

フィンガープリント CD147/Basigin Deficiency Prevents the Development of Podocyte Injury through FAK Signaling' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences