CD147/basigin reflects renal dysfunction in patients with acute kidney injury

Hiroshi Nagaya, Tomoki Kosugi, Mayuko Maeda-Hori, Kayaho Maeda, Yuka Sato, Hiroshi Kojima, Hiroki Hayashi, Noritoshi Kato, Takuji Ishimoto, Waichi Sato, Yukio Yuzawa, Seiichi Matsuo, Kenji Kadomatsu, Shoichi Maruyama

研究成果: Article

6 引用 (Scopus)

フィンガープリント CD147/basigin reflects renal dysfunction in patients with acute kidney injury' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences