Common defects of ABCG2, a high-capacity urate exporter, cause gout: A function-based genetic analysis in a Japanese population

Hirotaka Matsuo, Tappei Takada, Kimiyoshi Ichida, Takahiro Nakamura, Akiyoshi Nakayama, Yuki Ikebuchi, Kousei Ito, Yasuyoshi Kusanagi, Toshinori Chiba, Shin Tadokoro, Yuzo Takada, Yuji Oikawa, Hiroki Inoue, Koji Suzuki, Rieko Okada, Junichiro Nishiyama, Hideharu Domoto, Satoru Watanabe, Masanori Fujita, Yuji MorimotoMariko Naito, Kazuko Nishio, Asahi Hishida, Kenji Wakai, Yatami Asai, Kazuki Niwa, Keiko Kamakura, Shigeaki Nonoyama, Yutaka Sakurai, Tatsuo Hosoya, Yoshikatsu Kanai, Hiroshi Suzuki, Nobuyuki Hamajima, Nariyoshi Shinomiya

研究成果: Article

255 引用 (Scopus)

フィンガープリント Common defects of ABCG2, a high-capacity urate exporter, cause gout: A function-based genetic analysis in a Japanese population' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences