Designing a robotic smart home for everyone, especially the elderly and people with disabilities

Shigeo Tanabe, Eiichi Saitoh, Soichiro Koyama, Kei Kiyono, Tsuyoshi Tatemoto, Nobuhiro Kumazawa, Hitoshi Kagaya, Yohei Otaka, Masahiko Mukaino, Akira Tsuzuki, Hirofumi Ota, Satoshi Hirano, Yoshikiyo Kanada

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文査読

本文言語未定義/不明
ページ(範囲)31-35
ページ数5
ジャーナルFujita medical journal
5
2
DOI
出版ステータス出版済み - 2019

引用スタイル