Establishment of the menthol test as a clinical evaluation method for oxaliplatin-induced neuropathy

Yeongcheol Cheong, Hidetoshi Katsuno, Hiroshi Matsuoka, Masahiro Mizuno, Tomoyoshi Endo, Tadahiro Kamiya, Yosuke Tajima, Keigo Ashida, Yoshikazu Koide, Koji Masumori, Harunobu Sato, Tsunekazu Hanai, Kotaro Maeda, Ichiro Uyama, Junichiro Hiro, Koichi Suda

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文査読

本文言語英語
ページ(範囲)88-95
ページ数8
ジャーナルFujita medical journal
8
3
DOI
出版ステータス出版済み - 01-08-2022

引用スタイル