Genetic characterization of 1210 Japanese pedigrees with inherited retinal diseases by whole-exome sequencing

Akiko Suga, Kazutoshi Yoshitake, Naoko Minematsu, Kazushige Tsunoda, Kaoru Fujinami, Yozo Miyake, Kazuki Kuniyoshi, Takaaki Hayashi, Kei Mizobuchi, Shinji Ueno, Hiroko Terasaki, Taro Kominami, Nobuhisa Nao-I, Go Mawatari, Atsushi Mizota, Kei Shinoda, Mineo Kondo, Kumiko Kato, Tetsuju Sekiryu, Makoto NakamuraSentaro Kusuhara, Hiroyuki Yamamoto, Shuji Yamamoto, Kiyofumi Mochizuki, Hiroyuki Kondo, Itsuka Matsushita, Shuhei Kameya, Takeo Fukuchi, Tetsuhisa Hatase, Masayuki Horiguchi, Yoshiaki Shimada, Atsuhiro Tanikawa, Shuichi Yamamoto, Gen Miura, Nana Ito, Akira Murakami, Takuro Fujimaki, Yoshihiro Hotta, Koji Tanaka, Takeshi Iwata

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文査読

12 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント

「Genetic characterization of 1210 Japanese pedigrees with inherited retinal diseases by whole-exome sequencing」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases