Neurocysticercosis

Masumi Suzuki Shimizu, Takahiro Matsuo, Nobuyoshi Mori, Aki Sakurai, Keiichi Furukawa

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文査読

本文言語英語
論文番号e01040
ジャーナルIDCases
23
DOI
出版ステータス出版済み - 01-2021

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 感染症

引用スタイル