Nonproteinuric versus proteinuricphenotypesindiabetic kidney disease: A propensity score–matched analysis of a nationwide, biopsy-based cohort study

Masayuki Yamanouchi, Kengo Furuichi, Junichi Hoshino, Tadashi Toyama, Akinori Hara, Miho Shimizu, Keiichi Kinowaki, Takeshi Fujii, Kenichi Ohashi, Yukio Yuzawa, Hiroshi Kitamura, Yoshiki Suzuki, Hiroshi Sato, Noriko Uesugi, Satoshi Hisano, Yoshihiko Ueda, Shinichi Nishi, Hitoshi Yokoyama, Tomoya Nishino, Kenichi SamejimaKentaro Kohagura, Yugo Shibagaki, Koki Mise, Hirofumi Makino, Seiichi Matsuo, Yoshifumi Ubara, Takashi Wada

研究成果: Article

11 引用 (Scopus)

フィンガープリント Nonproteinuric versus proteinuricphenotypesindiabetic kidney disease: A propensity score–matched analysis of a nationwide, biopsy-based cohort study' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences