Occupational Exposure Limits for ethylidene norbornene, ethyleneimine, benomyl, and 2,3-epoxypropyl methacrylate, and classifications on carcinogenicity

Atsuko Araki, Kenichi Azuma, Ginji Endo, Yoko Endo, Tetsuhito Fukushima, Kunio Hara, Hajime Hori, Seichi Horie, Hyogo Horiguchi, Masayoshi Ichiba, Gaku Ichihara, Masayuki Ikeda, Tatsuya Ishitake, Akiyoshi Ito, Yuki Ito, Satoko Iwasawa, Takeyasu Kakumu, Michihiro Kamijima, Kanae Karita, Takahiko KatohToshio Kawai, Toshihiro Kawamoto, Shinji Kumagai, Yukinori Kusaka, Akiko Matsumoto, Muneyuki Miyagawa, Hiroyuki Miyauchi, Yasuo Morimoto, Kasuke Nagano, Hisao Naito, Tamie Nakajima, Makiko Nakano, Tetsuo Nomiyama, Hirokazu Okuda, Masayuki Okuda, Kazuyuki Omae, Haruhiko Sakurai, Kazuhiro Sato, Tomotaka Sobue, Yasushi Suwazono, Toru Takebayashi, Tatsuya Takeshita, Akito Takeuchi, Ayano Takeuchi, Masatoshi Tanaka, Shigeru Tanaka, Teruomi Tsukahara, Masashi Tsunoda, Susumu Ueno, Jun Ueyama, Yumi Umeda, Kenya Yamamoto, Yuko Yamano, Takenori Yamauchi, Eiji Yano

研究成果: Comment/debate

元の言語English
ページ(範囲)333-335
ページ数3
ジャーナルJournal of Occupational Health
60
発行部数4
DOI
出版物ステータスPublished - 01-01-2018

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Public Health, Environmental and Occupational Health

これを引用

Araki, A., Azuma, K., Endo, G., Endo, Y., Fukushima, T., Hara, K., Hori, H., Horie, S., Horiguchi, H., Ichiba, M., Ichihara, G., Ikeda, M., Ishitake, T., Ito, A., Ito, Y., Iwasawa, S., Kakumu, T., Kamijima, M., Karita, K., ... Yano, E. (2018). Occupational Exposure Limits for ethylidene norbornene, ethyleneimine, benomyl, and 2,3-epoxypropyl methacrylate, and classifications on carcinogenicity. Journal of Occupational Health, 60(4), 333-335. https://doi.org/10.1539/joh.2018-0137-OP