Primary human herpesvirus-6 infection (exanthem subitum) in the newborn

S. Kawaguchi, S. Suga, T. Kozawa, T. Nakashima, T. Yoshikawa, Y. Asano

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術論文査読

18 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)628-630
ページ数3
ジャーナルPediatrics
90
4
出版ステータス出版済み - 1992

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 小児科学、周産期医学および子どもの健康

引用スタイル