Risk factors for multiple myeloma: Evidence from the Japan collaborative cohort (JACC) study

M. M.H. Khan, Mitsuru Mori, Fumio Sakauchi, Keitaro Matsuo, Kotaro Ozasa, Akiko Tamakoshi, Mitsuru Mori, Yutaka Motohashi, Ichiro Tsuji, Yosikazu Nakamura, Hiroyasu Iso, Haruo Mikami, Yutaka Inaba, Yoshiharu Hoshiyama, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Shimizu, Hideaki Toyoshima, Kenji Wakai, Shinkan Tokudome, Yoshinori ItoShuji Hashimoto, Shogo Kikuchi, Akio Koizumi, Takashi Kawamura, Yoshiyuki Watanabe, Tsuneharu Miki, Chigusa Date, Kiyomi Sakata, Takayuki Nose, Norihiko Hayakawa, Takesumi Yoshimura, Akira Shibata, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio, Yoshiyuki Ohno, Tomoyuki Kitagawa, Toshio Kuroki, Kazuo Tajima, Takashi Shimamoto, Heizo Tanaka, Shigeru Hisamichi, Masahiro Nakao, Takaichiro Suzuki, Tsutomu Hashimoto, Teruo Ishibashi, Katsuhiro Fukuda

研究成果: Article査読

26 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント 「Risk factors for multiple myeloma: Evidence from the Japan collaborative cohort (JACC) study」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences