Safety study of acne treatment cosmetics for females with facial acne vulgaris

Miki Tanioka, Yoshiki Miyachi, Setsuya Aiba, Katsuko Kikuchi, Osamu Ishikawa, Yayoi Nagai, Tadashi Terui, Hidenao Shimizu, Masatoshi Ito, Hiromi Kantoh, Kayoko Matsunaga, Akiko Yagami, Ichiro Katayama, Shigeki Inui, Masamitsu Ishii, Hiromi Kobayashi, Atsuko Kato, Masutaka Furue, Noriko Fukiwake, Syuhei ImayamaYumiko Suzuki

研究成果: Article

1 引用 (Scopus)

フィンガープリント Safety study of acne treatment cosmetics for females with facial acne vulgaris' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Medicine & Life Sciences