Standard cardiac rehabilitation program for heart failure

Hideo Izawa, Toshiko Yoshida, Toshimi Ikegame, Kazuhiro P. Izawa, Yoshihiro Ito, Hideo Okamura, Naohiko Osada, Shintaro Kinugawa, Takuro Kubozono, Yuji Kono, Kiyonori Kobayashi, Kazuhiko Nishigaki, Taiki Higo, Akihiro Hirashiki, Yasushi Miyazawa, Yuji Morio, Masanobu Yanase, Sumio Yamada, Hisao Ikeda, Shin ichi MomomuraYasuki Kihara, Kazuhiro Yamamoto, Yoichi Goto, Shigeru Makita

研究成果: Article

元の言語English
ページ(範囲)2394-2398
ページ数5
ジャーナルCirculation Journal
83
発行部数12
DOI
出版物ステータスPublished - 01-01-2019

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Cardiology and Cardiovascular Medicine

これを引用

Izawa, H., Yoshida, T., Ikegame, T., Izawa, K. P., Ito, Y., Okamura, H., Osada, N., Kinugawa, S., Kubozono, T., Kono, Y., Kobayashi, K., Nishigaki, K., Higo, T., Hirashiki, A., Miyazawa, Y., Morio, Y., Yanase, M., Yamada, S., Ikeda, H., ... Makita, S. (2019). Standard cardiac rehabilitation program for heart failure. Circulation Journal, 83(12), 2394-2398. https://doi.org/10.1253/circj.CJ-19-0670