Wound, pressure ulcer and burn guidelines – 2: Guidelines for the diagnosis and treatment of pressure ulcers, second edition

Hiroshi Fujiwara, Zenzo Isogai, Ryokichi Irisawa, Masaki Otsuka, Takafumi Kadono, Monji Koga, Kuninori Hirosaki, Jun Asai, Yoshihide Asano, Masatoshi Abe, Masahiro Amano, Ryuta Ikegami, Takayuki Ishii, Taiki Isei, Takaaki Ito, Yuji Inoue, Yohei Iwata, Yoichi Omoto, Hiroshi Kato, Sakae KanekoHiroyuki Kanoh, Tamihiro Kawakami, Masakazu Kawaguchi, Ryuichi Kukino, Takeshi Kono, Masanari Kodera, Keisuke Sakai, Eiichi Sakurai, Yasuko Sarayama, Yoichi Shintani, Miki Tanioka, Hideaki Tanizaki, Jun Tsujita, Naotaka Doi, Takeshi Nakanishi, Akira Hashimoto, Minoru Hasegawa, Masahiro Hayashi, Hideki Fujita, Manabu Fujimoto, Takeo Maekawa, Koma Matsuo, Naoki Madokoro, Sei ichiro Motegi, Hiroshi Yatsushiro, Osamu Yamasaki, Yuichiro Yoshino, Andres Le Pavoux, Takao Tachibana, Hironobu Ihn

研究成果: Article査読

本文言語English
ジャーナルJournal of Dermatology
DOI
出版ステータスAccepted/In press - 2018

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Dermatology

引用スタイル